Agenda

Agenda 2022.

De met een C gemerkte evenementen zijn Clubevenementen van de Sparta MC
De met D gemerkte evenementen is met Deelname door de Sparta MC.
Toevoeging C*en D*= meetellend voor de toercompetitie.
Van de met I gemerkte evenementen is bekend dat individuele Sparta MC leden deelnemen.
Deelnemers aan deze activiteiten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een geldig rijbewijs, een geldig en bij de motor behorend kenteken en een bij de motor behorende verzekering. De Sparta MC aanvaardt geen enkele verantwoording ten aanzien van overtredingen van bovenstaande- of andere aard.


Zondag 13 maart ALV 2022

Algemene leden vergadering in het pannenkoeken en kippen restaurant

” De Kabouterhut”. Barchman Wuytierslaan 202, 3819AC Amersfoort.

Aanvang 12.00 uur


zondag 24 april 2022

Binnenkort wordt de Nationale Tweetaktdag weer gehouden. Voor meer informatie, zie onze site 2taktdag.nl.

namens Stichting Brabant Parkland Rally,

Ted Wonders