clubinfo

Wat doet de Sparta motor club voor haar leden.

De Sparta Motor Club is opgericht op 11 juli 1993 en notarieel goedgekeurd op 18 augustus 1999.
De vereniging heeft als doel: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van liefhebbers van Sparta motoren. Hiertoe geeft onze club vier maal per jaar het clubblad “de Spartaan” uit met tourritverslagen, vraag en aanbod rubriek, Sparta wetenswaardigheden en technische verhalen.
Daarnaast wordt om het jaar een ledenlijst met het motorbezit uitgebracht zodat leden onderling gegevens kunnen uitwisselen over motortypes.
Er is twee maal per jaar een Onderdelenfonds dat één maal uitsluitend toegankelijk is voor de leden. Op die dagen kunnen ook documentatie mappen worden geraadpleegd en kan technische assistentie worden geboden.
De club beschikt over een gedigitaliseerde versie van de originele verkoopboeken van de fabriek waarin aan de hand van frame en motornummer de verkoopdatum kan worden bepaald en aan welke handelaar het voertuig is geleverd.
Er zijn Sparta clubartikelen ontwikkeld voor de leden.
Er is een Modellenboek samengesteld met daarin de historie van de Spartafabriek, de ontwikkeling van de diverse types door de constructeur Jan Wilke, de racehistorie met verhalen van Frans Visbach en natuurlijk alle modellen die van 1931 tot 1961 zijn gemaakt.
Er worden verspreid over hele land tourritten georganiseerd, waaraan een competitie element is verbonden.
Het lidmaatschap staat open voor iedereen al dan niet in het bezit van een Sparta motorfiets.
Dus voldoende voorwaarden om lid te worden van de Sparta Motor Club.

LID WORDEN!!