Donateur worden

Waar staat de Sparta motor club voor.

De Sparta motorclub heeft als doelstelling om industrieel erfgoed in de vorm van Sparta motorfietsen te behouden voor de toekomst en de motoren vooral te laten rijden in welke staat dan ook. De Sparta Motor Club geeft vier  maal per jaar het clubblad “de Spartaan” uit met toerrit verslagen, vraag en aanbod rubriek, Sparta wetenswaardigheden en technische verhalen. Er wordt een ledenlijst met het motorbezit up to date gehouden. Mocht men interesse hebben in deze lijst dan kan men deze opvragen bij de penningmeester tegen betaling van de kopie- en verzendkosten. Er is een onderdelenfonds dat twee maal per jaar toegankelijk is voor de leden, op die dagen kunnen ook documentatie mappen worden geraadpleegd en kan technische assistentie worden geboden. Soms zijn de originele verkoopboeken van de fabriek beschikbaar waarin aan de hand van frame en motornummer de verkoopdatum kan worden bepaald. Er zijn Sparta clubartikelen ontwikkeld voor de leden. Er is een Modellenboek samengesteld met daarin de historie van de Sparta fabriek, de ontwikkeling van de diverse types door de constructeur Jan Wilke, de racehistorie met verhalen van Frans Visbach en natuurlijk alle modellen die van 1931 tot 1961 zijn gemaakt. Er worden verspreid over hele land toerritten georganiseerd, waaraan een competitie element is verbonden.
Heeft u geen Sparta motorfiets maar voelt u zich verbonden met het merk Sparta en doelstellingen van de club, wordt dan donateur!
U kunt al donateur zijn vanaf een bedrag € 27,50
Als donateur kunt u alle evenementen van de Spartamotorclub gratis bezoeken en krijgt u vijf maal per jaar het clubblad toegestuurd.
Meld u nu aan als donateur en door overmaking van € 27,50 op giro NL25INGB0004935221 t.n.v. Sparta Motorclub Nederland te Apeldoorn, o.v.v. ‘Donateur’. en steun met uw bijdrage de instandhouding van ons rijdende erfgoed door  uw gegevens in te vullen en te verzenden.

Voor de privacy verklaring van de Sparta motorclub klik hier

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp
    Uw bericht