Wat doet de Spartamotorclub voor haar leden
Doel van de Spartamotorclub

De Spartamotorclub is opgericht op 11 juli 1993 en notarieel goedgekeurd op 18 augustus 1999. De vereniging heeft als doel: het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van liefhebbers van Sparta motoren.

Geschiedenis van de Spartamotorclub


Bij de toerclub “Oud maar Sterk” kwam je regelmatig enige motorrijders met een Sparta tegen, zo ook Dik Gijsbersten uit Doorn. Dik nam het initiatief door een oproep in het blad Moto 73 te plaatsen om geïnteresseerden in een motorclub bij elkaar te brengen. Er reageerden ruim 20 Spartabezitters. De volgende stap was het verzamelen van die groep in hotel Flora in Doorn, een bekend vergaderpunt voor diverse motorclubs, en daar werd op 11 juli 1993 de Spartamotorclub opgericht. Aanvankelijk werd nog gedacht dat er ook nog wel “Sparta Motorclub” elders in het buitenland zou kunnen ontstaan want er werd ook nog “Nederland” aan toegevoegd.
Aansluitend werd nog een kleine toerrit rondom Doorn gereden waar pijnlijk bleek dat hier en daar nog wel wat aan de Sparta’s gesleuteld moest worden.
De eerste toerritten werden vaak in het centrum van Nederland gehouden omdat daar de meeste leden woonden. Een bezemwagen was (en is soms nog) een hoognodige accessoire, pech ligt altijd op de loer en het is tenslotte bijna allemaal bejaard spul.
Doordat ook (oud-)werknemers van de Spartafabriek en familieleden van de oprichters lid werden was de band met de fabriek goed. Ons werd een blik gegund in het archief van de fabriek omdat er bij de club vragen waren over de modellen die waren gemaakt. Dat resulteerde al snel in het uitbrengen van het eerste Sparta Motorfiets Modellenboek in 1998. Nadat deze oplage (300stuks) uitverkocht was is er bij het 10-jarig bestaan een verbeterde en uitgebreidere versie samengesteld met meer informatie van de constructeur Jan Wilke en de racer Frans Visbach.   
Ook onze eerste clubdagen konden we in en om de fabriek houden en daar kwam veel publiek op af.
Langzamerhand is het niveau van de vaardigheden van de leden behoorlijk gestegen zodat tegenwoordig de toerritten een stuk rustiger gereden kunnen worden.
 

Het clubblad

De Spartamotorclub geeft vier maal per jaar het clubblad “de Spartaan” uit met tourritverslagen, vraag en aanbod rubriek, Sparta wetenswaardigheden en technische verhalen. Daarnaast wordt om het jaar een ledenlijst met het motorbezit uitgebracht zodat leden onderling gegevens kunnen uitwisselen over motortypes.

Onderdelenfonds

Er is twee maal per jaar een Onderdelenfonds dat één maal uitsluitend toegankelijk is voor de leden. Op die dagen kunnen ook documentatie mappen worden geraadpleegd en kan technische assistentie worden geboden. De club beschikt over een gedigitaliseerde versie van de originele verkoopboeken van de fabriek waarin aan de hand van frame en motornummer de verkoopdatum kan worden bepaald en aan welke handelaar het voertuig is geleverd.

Start Spartamotorclub

Modellenboek en clubartikelen

Er zijn Sparta clubartikelen ontwikkeld voor de leden. Er is een Modellenboek samengesteld met daarin de historie van de Spartafabriek, de ontwikkeling van de diverse types door de constructeur Jan Wilke, de racehistorie met verhalen van Frans Visbach en natuurlijk alle modellen die van 1931 tot 1961 zijn gemaakt.

Tourritten

Er worden verspreid over hele land tourritten georganiseerd, waaraan een competitie element is verbonden.

Lidmaatschap Spartamotorclub

Het lidmaatschap staat open voor iedereen al dan niet in het bezit van een Sparta motorfiets. Dus voldoende voorwaarden om lid te worden van de Spartamotorclub.

Scroll naar boven